Rips Naš nasvet, vaš uspeh.

Finance in kontroling

Za vaše finance skrbimo, kot da bi skrbeli za finance lastnega podjetja. S pomočjo verižnih kompenzacij pomagamo pri izterjavi dolgov. Z vzpostavitvijo sistema kontrolinga pa bo ste imeli svoje poslovanje vedno pod nadzorom.

rips2-storitve-FIN-KONTROLING_03.png

FINANČNO SVETOVANJE
Pomagamo pri odločitvi za katerokoli premostitev likvidnostnih težav in poskušamo v zvezi s tem najti najugodnejšo skupno rešitev tako za stranko kot nas. Izdelamo vam poslovni načrt za pridobitev likvidnostnih sredstev pri bankah in leasing hišah. Prav tako vam s pomočjo zunanjih sodelavcev poskušamo poiskati najugodnejši kredit za razne namene, tako za fizične, kot tudi pravne osebe


KONTROLING
- ocena obstoječega stanja na področju spremljanja in načrtovanja prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih;
- vzpostavitev računovodstva odgovornosti;
- vzpostavitev načrtovanja in nadziranja stroškov;
- opredelitev metodologije izračuna dobičkonosnosti posameznih stroškovnih nosilcev;
- vzpostavitev sistema spremljanja osnovnih sestavin prostega denarnega toka za potrebe operativnega in strateškega odločanja uprave podjetja;
- postavitev temeljnih kriterijev odločanja o presojanju poslovne uspešnosti in finančnega stanja podjetja.