Rips Naš nasvet, vaš uspeh.

O nas

RIPS družba za računovodske in poslovne storitve, d.o.o.
Prežihova ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem

Matična številka: 3692213000
Davčna številka: SI27112861 (zavezanec za DDV)
IBAN: SI56 0254 6025 8494 222
BIC koda banke: LJBASI2X

Direktor podjetja: Slavka Ulcej
Prokurist: mag. Dejan Ulcej

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu. Števlika registrskega vpisa je Srg 2010/2820.

slavka_03.png
Slavka Ulcej, direktor podjetja